1. ด้านซ้ายของหน้าเว็บ กดที่

2. หน้า Download Version ล่าสุด สามารถเลือกโหลดได้ 2 แบบ

2.1 Download แบบเต็ม ขนาด 680 Mb.
2.2 Download แบบแบ่ง Part ขนาด 90 Mb.

3. กดทำการ Download และติดตั้งตัวเกม

4. ความต้องการของระบบสำหรับ Windows

ความต้องการของระบบขั้นต่ำ
CPU CPU Intel Pentium IIII 2 GMHz หรือสูงกว่า CPU Intel Pentium IIII dual-core 2 GHz หรือสูงกว่า
Ram 512 MB 1 GB ขึ้นไป
VGA VGA GeForce / Redeon Video RAM 256 MB VGA GeForce / Redeon Video RAM 512 MB
HDD HDD มากกว่า 450 MB มากกว่า 600 MB
OS Windows XP, Windows Vista Windows XP, Windows Vista
Network Network ADSL 1 MB หรือสูงกว่า Network ADSL 2 MB หรือสูงกว่า

 

 

Copyright © 2011 GetAmped.in.th ,CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.