[ตัวติดตั้งเกม]
 

 

Download เกม GetAmped Version 2.176 ( วันที่ 27 ก.พ. 2561 )

ดาวน์โหลดแบบเต็ม (ขนาด 1.1GB.)    
 
ดาวน์โหลดแบบแบ่ง Part (ขนาดไฟล์ละ 210 Mb.)
  ชื่อไฟล์ ดาว์นโหลด ขนาด
1

getamped_installer.sfx.part01.exe
** หมายเหตุ : Run   .exe  เพื่อประกอบไฟล์ **

  210 Mb.
2 getamped_installer.sfx.part2.rar 210 Mb.
3 getamped_installer.sfx.part3.rar 210 Mb.
4 getamped_installer.sfx.part4.rar 210 Mb.
5 getamped_installer.sfx.part5.rar 210 Mb.
6 getamped_installer.sfx.part6.rar 147 Mb.

 
 
 
Email :: support+getamped@digicrafts.com
Family Sites :: 
  Copyright © 2004-2018 GetAmped.in.th ,CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.