ความต้องการของระบบขั้นต่ำ
CPU CPU Intel Pentium IIII 2 GMHz หรือสูงกว่า
Ram 512 MB
VGA VGA GeForce / Redeon Video RAM 256 MB
HDD HDD มากกว่า 450 MB
OS Windows XP, Windows Vista
Network

Network ADSL 1 MB หรือสูงกว่า


ความต้องการของระบบที่แนะนำ
CPU CPU Intel Pentium IIII dual-core 2 GHz หรือสูงกว่า
Ram 1 GB ขึ้นไป
VGA VGA GeForce / Redeon Video RAM 512 MB
HDD มากกว่า 600 MB
OS Windows XP, Windows Vista
Network Network ADSL 2 MB หรือสูงกว่า


 
 
 
Email :: support+getamped@digicrafts.com
Family Sites :: 
  Copyright © 2004-2021 GetAmped.in.th ,CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.