[ประกาศ] การแก้ไขปัญหาไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ 26/04/63