วันเด็กแหวกป่าตั้งแคมป์ ปี 3
วันที่ : Sunday, 14 Jan, 2018 11:31  
 
 
Event : 1
 
รายละเอียดกิจกรรม : เปิดโหมด Challenge ด่าน Amped Jungle ในระยะเวลาที่กำหนด
 
ระยะเวลากิจกรรม : 10 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2561
 
ของรางวัล (ได้รับจากกล่องสมบัติเมื่อผ่านด่าน)
 
ระดับ ของรางวัล
Easy 300 G
500 G
Novice of Miracle Card x1
Normal Golden Dynamite Cap
Sniper Goggle
1,000 G
Hard Hockey Mask
Armor's arms
Tank Transformation Set (แบบเรียบๆ)
Tank Transformation Set (แบบพรางป่า)
Tank Transformation Set (แบบสวิส)
Silver Behind
Beryl Edge
Strategy
Attack_mask
Guard_mask
Colonel of Jungle Card x1
Golden Demolition Grab
Golden Dynamite Cap
Sniper Goggle
3,000 G
 
 
 
 
 
Event : 2
 
รายละเอียดกิจกรรม : เปิดขายกาชาปองพิเศษเอาใจวันเด็กกับของรางวัลต่างๆ มากมายในราคา 5,000 G เท่านั้น!
 
ระยะเวลากิจกรรม : 10 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2561
 
รายการของรางวัล

 

RPG-B
Dual Striker
Rollerpaper
Barreled Banana
Fallen Angel
Arc en Ciel
Mysterious Doll
Golgotha Wire
Jet Saw Boots
Icarus UAV
Draht Nagel
Lift Shot
Rare Gashapon Ticket x1
Rare Gashapon Coupon x1
Fable Gashapon Coupon x1
Novice of Miracle Card x1
Empire of Miracle Card x1
Golf Club x5
Hammer x5
Epee x5
อีเต้อ x5
ประแจ x5
ไม้เบสบอล x5
5 G