เปิดเดือนใหม่กุมภาพันธ์ เข้ามาเล่น เข้ามามันส์ ของรางวัลเพียบ!
วันที่ : Sunday, 14 Jan, 2018 11:31  
 
Event 1
รายละเอียด : เปิดโหมด Challenge ด่าน Ninja Residence และ Destroso Challenge ในระยะเวลากิจกรรม
 
ระยะเวลากิจกรรม : 31 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561
 
รายการของรางวัล
Ninja Residence (ได้รับเมื่อทำคะแนนได้มากกว่า 190,000 คะแนน)
Kunai Crystal
Novice Of Miracle Card x1
Knight Of Miracle x1
Knight Of Strength Card x1
Knight Of Technique Card x1
Knight Of Speed Card x1
Knight Of Jump Card x1
Knight Of Defend Card x1
Ninja Residence Card x1
 
 
Destroso Challenge
กล่องธรรมดา
Shoulder Cannon
Spy Set
Combat Boots
Back Shield
Scarlet Rediation Armor
Superman Breast
Superman Bracelet
Fire Crossing
Wind Crossing
Thunder Crossing
Omusa Dragon Bat x1
OMUSA DRAGON Bottle x1
Explode Bottle x1
ลูกระเบิด x1
50 G
100 G
 
 
กล่องบอส
Scarlet Power
Bull Whip
Nasty Giga Drill
Saint Cloth
Chainsaw Colonel of Murder x1
Ultimate Destroso Medal x1
Omusa Dragon Bat x1
OMUSA DRAGON Bottle x1
New Jungle Card x1
Destroso Jungle Card x1
Deck Brush x1
500 G
300 G
 
 
Event 2
รายละเอียด : เมื่อเล่นโหมด Amped Deathmatch หรือ Team Deathmatch และได้รับจอมสังหารจะมีโอกาสสุ่มได้รับของรางวัลตามที่กำหนด
 
ระยะเวลากิจกรรม : 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์

ของรางวัล
Icon Name
Pirate’s Beard x1
55 G
      
 
สูตรผสมพิเศษ
Combination Reward
Pirate’s Beard x3 + Cross Bones + 2,000 A Viking
 
 
Event 3
รายละเอียด : ปรับของรางวัลใน Unlimited Treasure Box ในระยะเวลากิจกรรม
 
ระยะเวลากิจกรรม : 31 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561
ของรางวัล (กดรับได้เมื่อ Log-in เข้าเกมวันละ 1 ครั้ง)
Icon Name
300 A