ปีใหม่ให้โชค ลุ้นดาบมารทุกวัน ฟรี!
วันที่ : Sunday, 21 Jan, 2018 11:31  
 
 
รายละเอียด : ผู้เล่นทุกคนสามารถกดกาชาปอง Amped Rare Gashapon ได้ฟรีวันละ 1 ครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด
 
ระยะเวลากิจกรรม : 24 – 31 มกราคม 2561
 
 
รายละเอียด Amped Rare Gashapon >>คลิก<<