ค้นกล่องคว้าดาว ไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้า กับ Acc ใหม่ “Superstar”
Tuesday, 14 June, 2016 14:04  

      เปิดเวทีแห่งเสียงดนตรีและการแสดงบน Amped Town ให้เหล่านักสู้ได้แสดงทักษะด้านบันเทิงด้วยการใช้ Acc สายบันเทิงในการเล่น เพื่อเก็บคะแนนกล่องกรรมการทั้ง 3 กล่องรับบัตรผ่านไปผสมเป็น Acc สุดแนว Superstar แสดงความเป็นอันดับ 1 ของซูเปอร์สตาร์กันได้แล้ว!
 
 
รายละเอียด : เปิดขาย Treasure Box พิเศษใน Shop > ETC และใช้ Acc ที่กำหนดเล่นเก็บสะสมคะแนนเพื่อลุ้นรับของรางวัล
 
ระยะเวลากิจกรรม : 16 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2559
 
รายการ Treasure Box
 
Name Price Condition Reward
Limited Treasure Box
300 A ใช้
- Dancin' Cat
- Distracting Guitar
- Phantom Mask
สะสม 1,500 คะแนน
Limited Passing Coupon
Limited Failing Coupon
Warlord Of Strength Card x1
Warlord Of Destroso Card x1
Advanced Fire Attack Enchant Material x1
Advanced Fire Resistance Enchant x1
Rare Lotto Ultimate Coupon x1
Classic Car x1
Electric Guitar x1
Robo dx x5
Luckest Treasure Box 300 A ใช้
- The Star
- Beat Master
- Devil's Guitar
สะสม 1,500 คะแนน
Luckest Passing Coupon
Luckest Failing Coupon
Warlord Of Speed Card x1
Warlord Of Nobel Card x1
Advanced Thunder Attack Enchant x1
Advanced Thunder Resistance Material x1
Fable Gashapon Coupon x1
Pipe Organ x1
Grand Piano x1
555 G
Off Porn Treasure Box 300 A ใช้
- MJ Hat
- Okame
- Pierrot's Mask
สะสม 1,500 คะแนน
Off Porn Passing Coupon
Off Porn Failing Coupon
Warlord Of Defend Card x1
Warlord Of Amped Card x1
Advanced Slash Attack Enchant Material x1
Advanced Slash Resistance Enchant x1
Rare Gachapon Ticket x1
Drum Set x1
Piano x1
Mixed Bottle x5
 
 
สูตรผสม
Combine Reward
Limited Passing Coupon x1 + Luckest Passing Coupon x1 + Off Porn Passing Coupon x1 + 3,000 A
Superstar (โอกาสสำเร็จ 100%)
Limited Failing Coupon x10 + Luckest Failing Coupon x10 + Off Porn Failing Coupon x10 + 5,000 A Rhythmic note หากไม่สำเร็จจะสุ่มได้รับส่วนผสมอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชิ้น