ชวนเพื่อนมามันส์ ลุ้นรับของรางวัลเพียบ!
Wenesday, 25 November, 2015 14:56  
 
เงื่อนไข
1. เข้าร่วมกิจกรรมชวนเพื่อนมามันส์
2. ผู้แนะนำจะต้องเคยมีประวัติเติมเงินครบ 300 บาทขึ้นไป (เริ่มนับยอดตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2558)
3. เพื่อนที่ชวนมาทำการเติมเงินตามเงื่อนไขของกิจกรรม
4. เมื่อเพื่อนที่ชวนมาทำตามขั้นตอนครบจนผ่านเงื่อนไขจะนับเป็น 1 คน และจะได้รับ 1 สิทธิ์
5. เงื่อนไขคือคนที่ถูกชวนมาเติมเงินครบ 150 บาทขึ้นไป จะได้รับ 1 สิทธิ์ (เริ่มนับยอดวันที่เปิดกิจกรรม)
6. จับสลากแจกของรางวัลพิเศษเมื่อหมดช่วงระยะเวลาในแต่ละรอบ
7. ของรางวัลเป็นแบบขั้น โดยมีจำนวนคนผ่านเงื่อนไขเป็นตัวกำหนด
8. เมื่อหมดเวลากิจกรรมแล้วจำนวนคนถึงขั้นไหนจะจับรางวัลถึงแค่ขั้นนั้นเท่านั้น
 
 
 

ระยะเวลากิจกรรม 16 พ.ย. 58 – 5 ม.ค 59

ตัวอย่าง
(A=ผู้แนะนำ , B=ผู้ถูกเชิญ1 , C=ผู้ถูกเชิญ2 , D=ผู้ถูกเชิญ3)
1. A = เติมเงิน 300 แล้วชวน B แต่ B ไม่เติมเงิน = 0 สิทธิ์
2. A = เติมเงิน 300 แล้วชวน B แล้ว B เติมเงิน 150 บาท = A มี 1สิทธิ์ , B มี 1 สิทธิ์
3. A = เติมเงิน 300 แล้วชวน B , C เติมเงิน 150 บาททั้งคู่ = A 2 สิทธิ์ , B มี 1 สิทธิ์ , C มี 1 สิทธิ์
4. B ถูก A แนะนำมา = เติมเงิน 150 บาท แล้ว ชวน D จากนั้น D เติมเงิน 150 บาท =B มี 2 สิทธิ์ , D มี 1 สิทธิ์

 

รางวัลแนะนำพิเศษ
ผู้แนะนำ : ทุกๆครั้งที่เพื่อนทำเงื่อนไขสำเร็จ ผู้แนะนำจะได้รับ Rare Ultimate Lotto Coupon x3
ผู้ถูกเชิญ : เติมเงินครบ 150 บาทแรก รับของรางวัลดังนี้

 
Fighter
Millitary
Spy
Superman
Armor
Esper
Space Police
Sumo
Android
Ninja
Colobockle
Beast
Grim Reaper
Trueno Espada
Shield of Vengeance
Kriss Risers
Frost Empress
Machinas Arm
Nasty Giga Drill
Spike Shell
Gigantic Fist
Evil Magician
 
!!Special!! : ของรางวัลพิเศษ หากจำนวนผู้ผ่านเงื่อนไขที่เล่นกิจกรรมครบตามจำนวนแจก ของรางวัลดังต่อไปนี้
(เข้าสู่ Digicrafts Fun Friendstival)