เปิดตัวกล่องสมบัติใหม่เอาใจขา Challenge
Thursday, 19 November, 2015 14:56  
 
 
         สำหรับเหล่าผู้ที่ชอบลง Challenge เป็นชีวิตจิตใจแต่ขาดแคลนทั้งยาหรือหุ่นยนต์ในการลงต่อสู้กับพวกองค์กร Destroso ฟังทางนี้ หลังจากที่มีการปรับให้นับจำนวน Equipment นั้นทาง Nobel ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ สำหรับเหล่านักสู้ ที่ขยันเล่น และต่อสู้องค์กรร้ายอยู่เสมอ เพียงซื้อกล่องสมบัติที่หาได้ง่ายๆ จากใน Shop ก็สามารถเปิดรับเสบียงมากมายได้ทันที
 
รายละเอียด : เปิดขายกล่องสมบัติพิเศษใน Shop -> ETC โดยมีเงื่อนไขในการเปิดกล่องด้วยการ Log-in เข้าเกมและ Online ในเกมครบตามเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถเปิดกล่องสมบัติได้
 
กล่อง Log In
 
กล่อง ราคา ของรางวัล
3 Day Log-in Treasure Box 30,000 G Heal Bottle x25
MP Heal Bottle x25
Great Heal Bottle x20
Great MP Heal Bottle x20
Omsa Dragon Bottle x20
Gori Bottle x20
Robo_dxb x15
Robo_dx x15
Spehere Robot x30
Mega Beam Cannon x30
7 Day Log-in Treasure Box 70,000 G Heal Bottle x40
MP Heal Bottle x40
Great Heal Bottle x30
Great MP Heal Bottle x30
Omsa Dragon Bottle x30
Gori Bottle x30
Robo_dxb x25
Robo_dx x25
Spehere Robot x45
Mega Beam Cannon x45
15 Day Log-in Treasure Box 150,000 G Heal Bottle x100
MP Heal Bottle x100
Great Heal Bottle x70
Great MP Heal Bottle x70
Omsa Dragon Bottle x70
Gori Bottle x70
Robo_dxb x60
Robo_dx x60
Spehere Robot x100
Mega Beam Cannon x100
30 Day Log-in Treasure Box 300,000 G Heal Bottle x200
MP Heal Bottle x200
Great Heal Bottle x150
Great MP Heal Bottle x150
Omsa Dragon Bottle x150
Gori Bottle x150
Robo_dxb x120
Robo_dx x120
Spehere Robot x200
Mega Beam Cannon x200
 
กล่อง Online
 
กล่อง เวลาออนไลน์
ราคา ของรางวัล
Online Treasure Box(Bronze) 3 ชม. 5,000 G Heal Bottle x3
MP Heal Bottle x3
Great Heal Bottle x3
Great MP Heal Bottle x3
Mixed Bottle x3
Orge Bottle x3
Omsa Dragon Bottle x3
Gori Bottle x3
ขนมไหว้พระจันทร์ x3
Online Treasure Box(Silver) 2 ชม. 8000 G
หรือ 75 A
Heal Bottle x5
MP Heal Bottle x5
Great Heal Bottle x5
Great MP Heal Bottle x5
Mixed Bottle x5
Orge Bottle x5
Omsa Dragon Bottle x5
Gori Bottle x5
ขนมไหว้พระจันทร์ x5
Robo_dxb x3
Robo_dx x3
Online Treasure Box(Gold) 1 ชม. 120 A Heal Bottle x12
MP Heal Bottle x12
Great Heal Bottle x12
Great MP Heal Bottle x12
Mixed Bottle x12
Orge Bottle x12
Omsa Dragon Bottle x12
Gori Bottle x12
ขนมไหว้พระจันทร์ x12
Robo_dxb x15
Robo_dx x15